Malowanie obrazu

Malowanie obrazu – dziewczynki stoją przy sztaludze i malują obraz. Pomaga im artystka.