Malowanie obrazu

Malowanie obrazu – dziewczynki stoją przy sztaludze i malują obraz.