Mędrole

Mędrole – grupa artystów na scenie. Dwie osoby mają w ręku skrzypce. Przed aktorami mały stolik z kieliszkami.