NFM Carmina Burana

NFM Carmina Burana – trzy rzędy śpiewających ludzi. Każdy z wykonawców ma w ręku śpiewnik. Wszyscy są ubrani na czarno.