NFM Carmina Burana

NFM Carmina Burana – fragment orkiestry i część Chóru Piastuny podczas występu na scenie NFM.