Ścieżki niepodległości – ulotka zapraszająca do udziału w projekcie.