Wystawa Pilczyce

Wystawa Pilczyce – zdjęcie grupowe wykonane podczas wystawy. Pod sceną stoją starsze osoby, a na scenie ustawiła się młodzież.