Wieczór kolęd 2016

Wieczór kolęd 2016 – Chór Piastuny w strojach ludowych podczas występu.