Wieczór kolęd

Wieczór kolęd – plakat zapraszający do udziału w wieczorze kolęd.