Wigilia 2016

Wigilia 2016 – grupa kobiet podczas przygotowywania poczęstunku na wieczerzę wigilijną