Wolność można odzyskać

Wolność można odzyskać – trzy osoby na środku sali, stoją i rozmawiają ze soobą.