Wolność można odzyskać

Wolność można odzyskać – notatka biograficzna Marii Sonji Kamrowskiej.