Wolność można odzyskać

Wolność można odzyskać – publiczność siedząca w sali widowiskowej, ogląda występy sceniczne.