Wolność można odzyskać

Wolność można odzyskać – słodki poczęstunek, stół szwedzki.