Wolność można odzyskać

Wolność można odzyskać – trzy dziewczynki stoją na scenie i śpiewają. Za nimi czarne tło.