Wolność można odzyskać

Wolność można odzyskać – grypa osób oglądających obrazy zawieszone na ścianach. Obrazy są podświetlone, ludzie stoją w cieniu.