Wolność można odzyskać

Wolność można odzyskać – trzy kobiety stojące przy tablicach informacyjnych. W tle drzwi do sali widowiskowej.