Wolność można odzyskać

Wolność można odzyskać – zdjęcie Gazety Wrocławskiej, w której wydrukowano artykuł o wystawie.