Wycieczka do Chełmska

Wycieczka do Chełmska – kilka osób przy przędzarce. Trzy kobiety rozciągają między sobą włókna roślinne.