Wycieczka do Chełmska

Wycieczka do Chełmska – grupa osób zwiedzająca zabytkowy kościół. Na pierwszym planie ławy, a w tle stara złocona ambona.