Panorama Racławicka

Panorama Racławicka – grupa seniorów ogląda makietę.