Wystawa

Wystawa – mężczyzna pokazuje przedmioty w gablotach. Dzieci siedzą na podłodze i słuchają. Na pierwszym planie stoi kobieta.