Wystawa

Wystawa – dzieci oglądają eksponaty umieszczone w szklanej gablocie. Są to stare książki.