Wystawa

Wystawa – grupa dzieci ogląda wystawę. Mężczyzna wskazuje im obraz na ścianie.