Wystawa

Wystawa – grupa seniorów ogląda monety znajdujące się w gablocie.