Wystawa

Wystawa – grupa młodzieży ogląda stare fotografie znajdujące się w gablotach.