Wystawa

Wystawa – grypa dzieci ogląda eksponaty zamknięte w gablotach. Z boku stoi przewodnik i opowiada.