Wystawa

Wystawa – dzieci siedzą na podłodze i słuchają wykładu. Dookoła znajdują się gabloty z eksponatami.