Kolekcja pamiątek

Kolekcja pamiątek – plakat zapraszający do obejrzenia kolejcji Mirosława Misiaka.