Idea wystawy

Idea wystawy – plansza z tekstem mówiącym o wystawie – Kompozycje luksograficzne.