Wystawa Akademii Sztuki Uniwersytetu III Wieku - 14.10.2016

Wystawa Akademii Sztuki Uniwersytetu III Wieku – 14.10.2016.