Zima w mieście

Zima w mieście – grupa dzieci przed wejściem do Zamku Książ.