Być kobietą...

Być kobietą… – plakat zapraszający na wystawę prac malarskich Barbary Gulbinowicz.