Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe – cała sala słuchaczy siedzących na niebieskich krzesłach.