Spotkanie opłatkowe

XXX-lecie Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan

19 stycznia 2019 r.  w Domu Kultury „Piast” we Wrocławiu odbyło się  spotkanie opłatkowe oraz uroczyste obchody XXX-lecia powstania Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan, który zrzesza dawnych mieszkańców Tłumacza i ziemi tłumackiej, ich potomków, a także sympatyków Oddziału oraz Kresowian z innych miejscowości II Rzeczpospolitej.  Uroczystość uświetnili zaproszeni goście, min. Witold Sokołowski – kombatant AK, kawaler Orderu Virtuti Militari, Michał Bobowiec – wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, dr Andrzej Kaminski – prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich i Zygmunt Burczyński – wieloletni prezes Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan. Prezes Elżbieta Niewolska przywitała gości oraz przedstawiła działania Oddziału, które zostały zrealizowane w ostatnim 30-leciu i udokumentowane w wydawanych od 1996 r. Zeszytach Tłumackich. Były to głównie prace na cmentarzach w Tłumaczu, Oknianach i Niżniowie, wspieranie finansowe polskich środowisk w tych miejscowościach, zbieranie książek dla polskiej szkoły, organizowanie wyjazdów w rodzinne strony, fundowanie tablic pamiątkowych oraz systematyczne spotkania – zjazdy, które odbywały się trzy razy w roku integrujące społeczność tłumackiego środowiska. Najbardziej zasłużonym członkom Oddziału podziękowano za wieloletnie zaangażowanie wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych, a sympatykom, którzy z Oddziałem współpracowali tytuł Honorowego Członka OOT. Na wniosek Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP Złotą Honorową Odznaką „Zasłużony dla Dolnego Śląska” zostali wyróżnieni: działacze Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód  Stanisław Janik i prof. Andrzej Małkiewicz, a srebrną Irena Rosowska – wieloletnia działaczka OOT i skarbniczka tegoż oddziału, które wręczył marszałek Michał Bobowiec w asyście prezesa Krzysztofa Majera. Krzyżem Pamiątkowym 25-lecia ZWiRWP na Dolnym Śląsku został odznaczony st. chor. szt. Ryszard Helt. Za zasługi dla Polskiego Czarnego Krzyża III klasy zostali odznaczeni ppłk ZS Wacław Nowak i st. chor. ZS Józef Żądło, które wręczył prezes Krzysztof Majer wraz z ppłk Witoldem Sokołowskim.

Część oficjalną zakończyła modlitwa oraz podzielenie się opłatkiem. Po złożeniu życzeń zasiedliśmy przy wspólnym stole z przygotowanym przez gospodarzy posiłkiem, a na zakończenie spotkania wysłuchaliśmy wspaniałego chóru „Piastuny”, który wykonał wiązankę pięknych pieśni patriotycznych zatytułowaną „To właśnie ona”. Na zakończenie prezes Oddziału Elżbieta Niewolska podziękowała gospodarzom za wspaniale zorganizowaną uroczystość, a  uczestnikom uroczystości za przybycie i zaangażowanie w pracę na rzecz Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan.

Elżbieta Niewolska

 

Galeria zdjęć: