Złoty pojawił się na arenie historii na przełomie XV i XVI w., a jego istnienie powiązane jest nierozerwalnie z burzliwą historią naszego kraju. Złote portugały Zygmunta III Wazy symbolizowały okres prosperity i największego zasięgu terytorialnego Rzeczpospolitej; tymfy i boratynki bite za czasów Jana Kazimierza –  kryzys związany z „potopem” szwedzkim. Odzyskanie niepodległości w 1918 r. oznaczało powrót złotego na arenę dziejów. Stworzona przez zespół Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka oraz Odział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego we Wrocławiu – wystawa czasowa „Dzieje złotego” prezentuje fascynujące losy polskiej waluty na przestrzeni wieków. Wystawę oglądać będzie można w naszym ośrodku od  6 listopada  do 6 grudnia 2019 . Wstęp wolny zapraszamy.