Edukacja plastyczna

Okazją do poprowadzenia zajęć edukacji z zakresu historii sztuki była wystawa kopii plac malarskich wielkich mistrzów wykonanych przez Stanisława Babczyńskiego. Dzieci, młodzież i seniorzy mieli okazję do zapoznania z twórczością autorów prac prezentowanych na wystawie oraz kierunkami malarskimi w historii sztuki. Zajęcia prowadziła emerytowana kustosz Muzeum Narodowego we Wrocławiu – Jadwiga Jasińska-Sadura.

Zobacz zdjęcia