W czerwcu bieżącego roku można było w naszym ośrodku oglądnąć wystawę fotografii Tadeusza Zagoździńskiego,  z I Pielgrzymki do Ojczyzny Jana Pawła II. Odbyło się także wiele  spotkań z młodzieżą i mieszkańcami Wrocławia, za sprawą równoległej wystawy poświęconej pamiątkom ilustrującym pontyfikat JP II. Były to znaczki, wydawnictwa, dokumenty  – przygotowane przez kolekcjonera, byłego mieszkańca naszego osiedla Pana Mirosława Misiaka.

Dnia 2 grudnia o godz.17.00 zapraszamy Państwa w duchową podróż  po dziedzictwie Wielkiego Papieża – Polaka, szczególnie istotną dla naszego kraju.