W 2019 roku przypada 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki – „wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej”. „Dorobek kompozytorski Stanisława Moniuszki, składający się z oper, pieśni, kantat, utworów religijnych, symfonicznych, kameralnych i solowych, a także operetek, baletów i muzyki do dramatów, imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej. Jego twórczość operowa i pieśniarska stanowi trzon polskiego repertuaru wokalnego i niejednokrotnie jest osią zainteresowań artystycznych najwybitniejszych polskich śpiewaków”. Moniuszko był twórcą „Śpiewnika domowego” obejmującego ponad 200 pieśni. „Określenie domowy – miało głębsze znaczenie, aby uniknąć rosyjskiej cenzury, w zawoalowany sposób podkreślało narodowy charakter zawartych w śpiewniku pieśni”.

W 1921 roku badacz jego twórczości Zdzisław Jachimecki – „krew z krwi i kość z kości Polakiem”.

„Jego wielkie opery takie jak Halka, Straszny dwór dotykające sedna idiomu polskości – zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej – do dziś stanowią inspirację dla wielu artystów, a w czasach jemu współczesnych tworzyły paletę barw, za pomocą której Polacy odmalowywali najpiękniejsze odcienie patriotycznych uczuć i narodowej tożsamości”.Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 w Ubielu (obecna Białoruś).

za;  https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/sejm-ustanowil-rok-2019-rokiem-stanislawa-moniuszki

Dzięki pozyskanemu sponsorowi  – Narodowemu Bankowi Polskiemu oddział we Wrocławiu, a szczególnie Panu Piotrowi Toczyńskiemu mieszkańcy naszego osiedla mogli przeżyć niezwykłe chwile muzycznej uczty, a po koncercie mieć okazję do rozmowy przy smakowitym poczęstunku.