Mikołaj przychodzi do Dzieci mimo wszystko!! Spotkania w małych grupach od godz.15.00- 18.00, co pół godziny. Paczki od św. Mikołaja otrzymała także grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 19, które ufundowala Rada Osiedla Pilczyce- Kozanów- Popwice Płn.

 

 

 

 

GALERIA ZDJĘĆ;