Niezwykłe czwartkowe 28.09.23 spotkanie Absolwentek Akademii Sztuki Trzeciego Wieku (które powstało ponad dekadę temu!! – wtedy jedna z pierwszych w Polsce!) ze Swoją Mistrzynią Krystyną Dyrdą-Kortyką, z okazji Jej Jubileuszu. Wiele wspomnień, wiele wzruszeń i słów wdzięczności!!!!

Artystka ukończyła PWSSP (obecnie ASP) we Wrocławiu, Wydział Architektury Wnętrz. Dyplom w 1970 pod kierunkiem prof. Władysława Wincze. Od 1975 roku zajmuje się tkaniną artystyczną. Od 1976 roku należy do wrocławskiej Grupy Tkackiej 10 x TAK. W latach 1995-2005 prowadziła zajęcia z malarstwa w prywatnej szkole projektowania plastycznego ABRYS we Wrocławiu. Od 2005 prowadzi zajęcia z tkaniny unikatowej w Akademii Sztuki Trzeciego Wieku we Wrocławiu, a  od 2006 była  dyrektorem tejże Akademii. (Autorka ze swoją Pracą )Foto; Krystyna Dyrda-Kortyka wśród prac: Ogród pamięci na wystawie 100-lecie ZPAP, Muzeum Miejskie Arsenał,  Wrocław 2011

Galeria zdjęć;