Z okazji 200-lecia i podwójnego 100-lecia Urodzin 3 najwybitniejszych polskich poetów – Wrocławianina Tadeusza Różewicza, Żołnierza – Poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Poety-Pielgrzyma Cypriana Kamila Norwida postanowiliśmy przybliżyć pilczyckiej publiczności w tym dzieciom młodzieży te postaci i ich twórczość. 

Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) Poeta – Pielgrzym: zmuszony do opuszczenia kraju, podróżował głównie po Europie, (odwiedzając także Amerykę?), nie mogąc wrócić do Polski –  przez całe życie tęsknił za Ojczyzną. Podczas swoich podróży spotkał wiele wybitnych postaci polskiej Emigracji: Fryderyka Chopina, Zygmunta Krasińskiego, czy Adama Mickiewicza. Kontakty te nie przerodziły się jednak w głębokie przyjaźnie, z wyjątkiem relacji z Chopinem, z którym wymieniał wiele listów, poświęcając mu utwór Fortepian Chopina. Podczas pobytu w Rzymie dwukrotnie zakochał się nieszczęśliwie, co znalazło odzwierciedlenie w pełnej liryzmu twórczości poetyckiej. Przez sobie współczesnych uważany za dziwaka i ekscentryka, zwłaszcza przy pogłębiających się problemach ze słuchem. Jego samotność była wielowymiarowa: problemy w kontaktach z otoczeniem, tęsknota za krajem wyrażona szczególnie w utworze Moja piosnka, oraz brak zrozumienia twórczości potęgowały trudności egzystencjalne. Emocje te przekuwał w wielowymiarową twórczość – wyrażoną zdaniem: “odpowiednie dać rzeczy słowo”. Znamy go jako poetę – ale był też malarzem i rzeźbiarzem. Zaledwie niewielka część poetyckiej twórczości Norwida ukazała się za jego życia. Pod koniec XIX wieku odkrył i zaczął ją publikować Zenon Przesmycki. Norwid wiódł biedne i samotne życie – zmarł w przytułku dla ubogich w Paryżu. Dzisiaj wielu współczesnych twórców sięga i odwołuje się do jego spuścizny.

Krzysztof Kamil Baczyński: Poeta – Żołnierz, którego krótkie życie dotkliwie naznaczyła wojna. Uczył się w gimnazjum im. Batorego w Warszawie, gdzie potem uczęszczał do liceum i w 1939 zdał maturę. Marzył o tym, by studiować na Akademii Sztuk Pięknych i zostać ilustratorem, jednak wojna pokrzyżowała te plany. Podczas okupacji udało mu się jednak studiować polonistykę na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego, której jednak nie ukończył, poświęcając się walce z wrogiem Ojczyzny. Należał do AK, brał udział w wydawaniu prasy konspiracyjnej, był zastępcą dowódcy harcerskiego batalionu “Parasol”. Nawet w najtrudniejszych momentach jego wrażliwość nie dawała o sobie zapomnieć. W wieku 21 lat wziął ślub z Barbarą Drapczyńską, której w rocznicę ślubu ofiarował samodzielnie wykonany zbiór swoich wierszy “W żalu najczystszym”. Bezustannie pisał i tworzył nie tylko poezje, ale także opowiadania i dramaty. Wczesna pasja do ilustracji odgrywała ważną rolę w życiu Baczyńskiego: samodzielnie tworzył i ilustrował tomiki poezji nie tylko dla swojej żony, ale także dla rodziny i przyjaciół. Swoje życie poświęcił walce o wolności i wartości, w które wyznawał w swojej twórczości. Zginął w wieku 23 lat podczas pierwszych dni Powstania Warszawskiego.