Rakowski Fest 2019

Rakowski Fest 2019 – grupa osób w sali barokowej. Na ścianach obrazy i sztukateria.