Rakowski Fest 2019

W dniach 21-28.08.19 Chór Piastuny rozpoczął kolejną, w tym roku, trasę artystyczną i wyprawę na Kresy dawnej Rzeczpospolitej. Odbyliśmy już podróże na Litwę, Ukrainę i po 7 latach przyszedł czas na Białoruś.  Jadąc na festiwal do Rakowa, koło Mińska, zatrzymaliśmy się na jeden dzień w królewskim mieście Grodnie. Zwiedziliśmy tam znany z wyjątkowych zdarzeń historycznych Zamek, dom Elizy Orzeszkowej i jej grób, wzgórza zamkowe, kościół farny, teatr oraz oddalone o 40 km Bohatyrowicze. To  miejscowość, w której zamieszkują jeszcze potomkowie bohaterów  powieści Nad Niemnem E. Orzeszkowej. Zatrzymaliśmy się przy symbolicznych  mogiłach Jana i Cecylii oraz grobie powstańców styczniowych , przy którym odśpiewaliśmy Warszawiankę 1863 r. W drodze do Mińska  odwiedziliśmy Stare Wasyliszki, dom urodzenia , a obecnie  muzeum Czesława Niemena. Następnym etapem podróży był Mińsk i stąd wyjazd do Rakowa na festiwal. Czwarta edycja festiwalu kultur – polskiej, białoruskiej i żydowskiej – pt. „Rakowski Fest 2019” odbyła się 25 sierpnia.

Raków, będący w dwudziestoleciu międzywojennym miasteczkiem przygranicznym, leżącym przy granicy z ZSRR i nazywany nieoficjalnie „stolicą przemytników” jest miasteczkiem, w którym od stuleci harmonijnie współżyli przedstawiciele różnych narodów i kultur – Polacy, Białorusini i Żydzi. Właśnie ta wielokulturowość Rakowa sprawiła, że cztery lata temu Ambasada RP w Mińsku we współpracy z władzami białoruskimi zaczęła organizować w tym miejscu doroczne wydarzenie kulturalne, przybliżające jego uczestnikom i gościom klimat przedwojennej historii Rakowa.

W tym roku w ramach festiwalu odbyły się występy około trzydziestu zespołów muzycznych oraz artystów, którzy reprezentowali na „Rakowskim Feście” Polskę, Litwę, Austrię i oczywiście Białoruś. Poza muzykami na festiwalu znalazło się miejsce do zaprezentowania swoich umiejętności rzemieślnikom i mistrzom rękodzieła, którzy wystawiali i sprzedawali swoje wyroby na kiermaszu, zwanym „Miastem rzemieślników”. Polskę reprezentował chór PIASTUNY z Ośrodka Działań Społęczno-Kulturalnych Piast na Pilczycach we Wrocławiu.

Organizatorem wyjazdu chóru było Stowarzyszenie NON IN SOLO PANE VIDIT HOMO oraz  Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego  OŚRODEK KULTURY I SZTUKI we Wrocławiu. Wsparcia udzieliła też Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Chór po mszy zaśpiewał w kościele dwa utwory Stanisława Moniuszki nawiązując tym samym do Roku Moniuszkowskiego a na głównej scenie zaprezentował program „Skarbiec Polski” w konwencji biesiady staropolskiej występując w kostiumach szlacheckich, które wzbudzały podziw widzów pozujących do fotek z członkami chóru.

Drugim ważnym wydarzeniem na ziemi naszych przodków były koncerty w Oszmianie. Powiat Oszmiański był największym powiatem w województwie Wileńskim za czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczpospolitej Polskiej Królestwa Obojga Narodów a także w guberni wileńskiej podczas zaborów. W Oszmianie obecnie zamieszkuje około 70% Polaków.

Tegoroczne święto Matki Boskiej Częstochowskiej, obchodzone 26 sierpnia, w Oszmianie odbywało się w ramach XIII „Festynu u Królowej”. Zainaugurowany został uroczystą Mszą św. w kościele pw. św. Michała, którą uświetnił swoim śpiewem chór Piastuny. Na wejście uroczyste „Gaude Mater Polonia”, stałe części Mszy Świętej wybitnego kompozytora Józefa Świdra, pieśni Maryjne a na zakończenie „Boże coś Polskę”.

Po mszy chór na estradzie przed kościołem zaprezentował dwa programy „Kwiaty Polskie” – wiązanka piosenek patriotycznych oraz „Skarbiec Polski” w kostiumach szlacheckich. Na widowni widoczne było wzruszenie przejawiające się ocieraniem łez z oczu. W obu wydarzeniach, w Rakowie jak i w Oszmianie obecny był ambasador Polski na Białorusi  Artur Michalski, który odnotował spotkanie z chórem na swoim twitterze.

Ostatnim miejscem pobytu była Lida. Spotkanie z członkami zespołu Kresowiacy, często goszczącym we Wrocławiu i zwiedzanie ziemi naszego wieszcza Adama Mickiewicza.( Zaosie, Świteź i Nowogródek)

Wyjazd chóru PIASTUNY , po koncertach  Gruzji, był ponownie  znakomitą promocją kultury polskiej za granicą.

Henryk Macała

IV edycja „Rakowskiego Festu” w Rakowie pod Mińskiem

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć: