Rakowski Fest 2019

Rakowski Fest 2019 – grupa ludzi stoi na cmentarzu przy nagrobku. Obok wieńce i czerwono-białe szarfy.