Rakowski Fest 2019

Rakowski Fest 2019 – grupa ludzi pozuje do zdjęcia na tle zabudowań wiejskich.