Rakowski Fest 2019

Rakowski Fest 2019 – grupa osób stoi przed starym budynkiem wiejskim. Mężczyzna pol lewej stornie kadru gra na akordeonie.