Rakowski Fest 2019

Rakowski Fest 2019 – grupa pozująca do zdjęcia przed zabudowaniami wiejskimi – stara chata.