Rakowski Fest 2019

Rakowski Fest 2019 – Chór Piastuny występuje w kościele. Muzycy stoją przed ołtarzem. Ludzie siedzą w ławkach.