Rakowski Fest 2019

Rakowski Fest 2019 – Chór Piastuny w strojach ludowych pozuje do zdjęcia przed sceną na świeżym powietrzu.